Retorn al país de les ànimes · JORDI ESTEVA, 2010. Catalunya-Costa d’Ivori. VOSC. 52'. DCP.

Al sud-est de la Costa d’Ivori, algunes comunitats continuen mantenint contacte amb els esperits mitjançant els komian o sacerdots animistes que en estat de trànsit són posseïts pels genis del bosc i de l’aigua. Yéo Douley, un home d’Abidjan, emprèn un viatge que el portarà davant de la tomba del seu mentor animista per a un alliberament ritual. En el seu llarg camí assistirà als rituals d’iniciació de tres elegits pels esperits del bosc i a l’entronització d’un com a nou gran sacerdot animista o komian. Un acostament al món de l’animisme africà que documenta els rituals iniciàtics i els fenòmens de possessió.